Oğlum ilkokul öğrencisi zamanında ödev yaparken bilgisayardan faydalanıyor. Not: PC ekranında sadece boş bir word belgesi var

BilgisayardesteklieğitimilkokulöğrencisiödevPCword